Новини

ІМ­ПУ­ЛЬ­СІ­В­ЦІ ОТРИМАЮТЬ ПРЕМІЇ ДО ВЕЛИКОДНЯ

Ке­рі­в­ни­ц­т­во  КП «ШКЗ «І­м­пульс» при­йн­я­ло рі­шен­ня 15 кві­т­ня ви­пла­ти­ти всім пра­ців­ни­кам під­при­єм­с­т­ва пре­мію в роз­мі­рі 500 гри­вень ко­ж­но­му. Жит­тя  три­ва­є…

 

 

Коментувати