Освіта, Суспільство

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького запрошує на навчання

Національна академія здійснює підготовку громадян України (віком від 17 років до 30 років, у тому числі тих, яким 17 років виповнюється в рік вступу) для подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу в Державній прикордонній службі України (далі – ДПСУ).  Вступ здійснюється за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) (ЗНО), перевірки рівня їх фізичної підготовленості, які пройшли професійно-психологічний відбір, медичний огляд та відповідають установленим вимогам проходження військової служби. 

Випускник: отримує кваліфікацію – офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України, ступінь бакалавра за відповідною спеціальністю, присвоюється первинне військове звання офіцерського складу – лейтенант, та призначається на первинні посади осіб офіцерського складу.

Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм):

  • Філологія  (спеціалізація 035.041  «Германські мови та літератури»,  (переклад включно)  перша – англійська);
  • Психологія;
  • Телекомунікації та радіотехніка;
  • Безпека  державного  кордону;
  • Організація діяльності  кінологічних підрозділів ДПСУ;
  • Організація діяльності  інженерно-технічних   підрозділів ДПСУ;
  • Правоохоронна  діяльність.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням (військових фахівців за схемою підготовки «курсант», слухачів). Громадяни України  мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Національній академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

На сайті Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького оприлюднені правила прийому у 2023 році (https://nadpsu.edu.ua/abituriyentu/pravyla-pryjomu/ ).

Для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти (за схемою підготовки «курсант») необхідно звернутися до підрозділу комплектування 5 прикордонного загону (м. Суми, провулок Громадянський 6, контактні телефони:  +38097-189-10-95 або +38095-780-29-04) та особисто подати документи з метою формування навчальної справи.

Офіційний веб-сайт Національної академії Держприкордонслуби України: https://nadpsu.edu.ua/.

Коментувати